Γενικη Συνελευση

Η ΚοινΣΕπ ΑΚΤ-ΕΙΝ καλεί τα μέλη της στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα διεξαχθεί την

ΔΕΥΤΕΡΑ  26 Μαρτίου 2018 και ώρα 7.00 μμ στο δικηγορικό γραφείο του κου  Μιχ. Βεκρη επι της οδού  Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5 στην Παιανία Αττικής

με θέματα

  1. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2017
  2. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 και απαλλαγή μελών Διοικούσας Επιτροπής
  3. Έγκριση Προγράμματος Δραστηριότητος έτους 2018
  4. Μεταφορά Έδρας της ΑΚΤ-ΕΙΝ
  5. Παραίτηση μελών και αντικατάσταση τους με νέα μέλη
  6. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής

Για την ΑΚΤ-ΕΙΝ ΚοινΣΕπ

Η Διοικούσα Επιτροπή